شرکت مشاورین اسپید ایج خدمات مهندسی را در همه بخش ارائه می‌دهد:

 • شهرسازی
 • معماری
 • مطالعات اقتصادی-اجتماعی و بازار
 • مهندسی سازه
 • مهندسی سازه
 • انرژی
 • آب و محیط زیست
 • مدیریت پروژه
 • اجرای پروژه
 • مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان
 • برندینگ پروژه
 • مدیریت فروش و واگذاری
 • مشاوره، طراحی، نظارت، ساخت
 • مدیریت پروژه
 • معماری شهری پایدار
 • مجموعه‌های چند منظوره
 • تجاری
 • مسکونی
 • اداری
 • اقامتی و هتل
 • فرهنگی
 • ورزشی
 • آموزشی
 • منظر
 • بهداشتی
 • فنی و صنعتی
 • نمایشگاه
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی شهری
 • چشم انداز راهبردی
 • طراحی صنعتی
 • تحلیل دینامیک
 • اجرای ساختمان
 • سازه های فولادی پیچیده
 • فونداسیون پیشرفته
 • مهندسی و عملکرد محیطی ساختمان برای کاربریهای کارخانه‌های صنعتی، مسکن، تجاری، مدارس، بیمارستان و اماکن ورزشی
 • مدیریت منابع آب
 • تجزیه و تحلیل حقوقی و مالی
 • تجزیه و تحلیل اجتماعی-اقتصادی
 • ارتقا داده‌های GIS
 • تصفیه فاضلاب
 • مدیریت پسماند
 • مشاوره راهبردی
 • مدیریت تجهیزات
 • خدمات مدیریتی
 • هدایت پروژه بصورت نتیجه گرا
 • مدیریت اجرا
 • تحلیل