مجتمع تجاری آفتاب تهران

توضیحات
بستن X
کارفرما: K.C.I
موقعیت: تهران, تهران

شرح پروژه: پروژه در زمینی به مساحت 7116 متر مربع در یکی از ارزشمندترین نقاط تجاری تهران (سه راه امین حضور، نبش تقاطع خیابان امیر کبیر و ری) واقع شده است و دارای زیربنای حدود 60000 متر مربع شامل: واحدهای تجاری، اداری، فضای متنوع مشاعی تجاری، پارکینگ، انبار تجاری و ... می باشد.