برج دانشگاه مشهد

توضیحات
بستن X
کارفرما: شرکت توسعه ابنیه حافظ
موقعیت: مشهد, خراسان رضوی

شرح پروژه: پروژه در زمینی به مساحت 6200 مترمربع در خیابان دانشگاه مشهد قرار دارد، که شامل 32 طبقه، با کاربری اداری، تجاری، مسکونی، فرهنگی و تفریحی با زیربنای کلی تقریبی 97000 مترمربع می باشد.