طراحی و اجرای تیپ شعب بانک ایران زمین

توضیحات
بستن X
کارفرما: شرکت توسعه ابنیه حافظ (بانک ایران زمین)
موقعیت: تهران, تهران

شرح پروژه: این شعبه واقع در خیابان ولیعصر، با رویکردی نوین و ممتاز از کلیه شعب سایر بانک های سراسر ایران طراحی و اجرا گردیده و به عنوان یک شعبه دیجیتال دارای ویژگی های منحصر به فرد می باشد و پس از افتتاح بسیار مورد توجه و استقبال متخصصین بانکداری، مشتریان و صاحبان سرمایه قرار گرفت.